در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

دکتر سالیانی : اجرای پل طبیعت در شهر شاندیز  بسیار خوب است و قطعا برای گردشگران فوق العاده جذاب است .


چاپ   ایمیل

Related Articles