رشد و بالندگي شهر شانديز در گرو توسعه شهري فضاي سبز

توسعه پايدار شهري نيازمند اراده، همت، همدلي  و همراهي تمامي ارکان جامعه است و در اين رهگذر نقش بي بديل مردم به عنوان قلب تپنده ايفاي نقش دارد، عقب ماندگي هاي ناشي از اهمال تعلل در انجام تکاليف محوله و

عدم وجود نظام برنامه ريزي شهري شرايط امروز را براي شهر به وجود آورده و براي جبران کاستي ها بايد کار جهادي را در دستورکار قرار داد. شهر خوب ساخته نمي شود مگر به همت همه، تلاش شبانه روزي و اولويت بخشي به منافع عموم، قطعاً منافع فردي در گروي تأمين منافع جمعي است، در اين رهگذر نقش مديريت شهري با ظرفيت هاي علمي، تخصصي و بهره گيري از منابع انساني مي تواند حرکت به سمت تعالي را تضمين نمايد و نقصان در آن موجب زوال خواهد بود، توسعه فضاي سبز، تأمين زير ساخت هاي شهري، شبکه معابر سرانه هاي خدماتي، اقتصاد شهري و.... همه و همه نيازمند برنامه ريزي و تلاش مجدانه ذي نفعان (مردم) مي باشد. 

يكي از مولفه هاي مهم توسعه شهري فضاي سبز است كه بحمد ا... همت مجموعه همكاران در شهرداري و شوراي اسلامي به صورت ويژه اي به اين امر معطوف گرديده است.

تملك حدود 9500 متر زمين با كاربري فضاي سبز طي ماه هاي اخير در همين راستاست. به اميد خدا اين فضاها با طرح هاي فاخري اجرا و در معرض استفاده عموم قرار خواهدگرفت. با مذاكراتي كه با مجموعه گردشگري گلستان داشتيم مقرر گرديد كاربريهاي فضاي سبز عمومي تعريف شده در مجموعه تحويل شهرداري شود.

اصلاح هندسي صورت گرفته در سطح شهر در چهار چوب مصوبات شوراي ترافيك شهرستان و در قالب طرح مصوب و به منظور تسهيل دسترسي ها، رفع مخاطرات، گشايش گره هاي ترافيكي و انتظام بخشي به ميادين، تقاطع ها و معابر شهر صورت پذيرفته و دستاورد آن کاهش چشمگير تصادفات و خسارات مالي و جاني به شهروندان عزيز بوده که به اظهار پليس محترم راهور از جمله اقدامات مؤثر در حوزه ترافيک شهري بوده است، اين اقدامات همزمان در دستور کار شهرداري قرار دارد.

در خصوص ملك طلائيه :

هدف اصلي از اين امر تحقق آرزوي چندين و چند ساله مديران شهري و برون رفت پارك جنگلي از حاشيه و افزايش سطح دسترسي و امنيت پارك پرديس طبيعت است كه دوستان ما در شهرداري و شوراي اسلامي شهر آن را در دستور كار قرارداده اند، اما تعيين تکليف نهايي و بازگشت سرمايه سهامداران شرکت طلائيه با اين اتفاق رقم خواهد خورد که شايد گره گشايي براي همشهريان عزيزمان نيز باشد به اعتقاد بسياري از صاحب نظران در صورت نهايي شدن توافق اوليه مذکور تصميم مجموعه مديران شهرداري و طلائيه از جمله مصاديق خدمت ماندگار به مردم شريف شانديز خواهد بود.

اقدام اخير شهرداري جهت تملك ملك طلائيه در راستاي اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر بود با اعتقاد به درستي و دربردارندگي مصوبه مذكور اين مسير را با جديت تمام دنبال خواهيم نمود.

در حوزه اجتماعي

در حوزه اجتماعي تمام تلاش خود را به انسجام و همبستگي بين لايه هاي گوناگون اجتماعي و همگرائي آنها با مديريت شهري بكار خواهيم بست، وجه ديگر رويكرد ما در حوزه اجتماعي به ايجاد پويايي و نشاط اجتماعي معطوف خواهد بود و سعي خواهيم داشت با برگزاري برنامه هاي متنوع و شادابي بخشي به جامعه اين مهم را عملي نمائيم.

تمجيد از بزرگان و گراميداشت مفاخر نيز علاوه بر وجه فرهنگي خود ابعاد اجتماعي را در بر مي گرفت در نكوداشت مفاخر كه در آبان 97 اتفاق افتاد از 178 نفر از مفاخر شهري در محلات 9 گانه تمجيد شد.

اين گردهمائي دست آوردهاي بيشماري داشت من جمله اينكه مقرر گرديد براي اولين بار اشعار مرحوم سراج هاشمي كه از شعرا و ستايشگران آستان اهل بيت عصمت و طهارت بود جمع آوري و منتشرشود. بهره گيري از نظرات اين عزيزان و ايجاد بانک اطلاعاتي جامع مي تواند درتسريع توسعه همه جانبه منطقه، کمک شاياني نمايد، همچنين توليد صيفي جات حصارسرخ، نهالكاري سرآسياب موضوعاتي بود كه مقرر شد در دستور كار كميته هاي فعال مديريت شهري به منظور معرفي قرار گيرد. معتقديم حصار سرخ يكي از كانون هاي اصلي توليد صيفي جات و سبزيجات استان بوده و نهالكاري سرآسياب در سطح كشوري قابليت طرح دارد.

عملكرد مالي و اقتصادي شهرداري گواهي مي دهد كه با مطالعه و مقايسه وضعيت اقتصادي شهرداري قبل و بعد شوراي اسلامي دوره پنجم ارتقاء و بهبود عملكرد اين حوزه كاملا مشخص است . پرداخت 5 ماه حقوق معوق همکاران و پرداخت بخش قابل توجهي از بدهي شهرداري و آمادگي لازم جهت استارت پروژه هاي بزرگ سرخانديز ، پرديس ، فضاي سبز عمومي شهر و ... گواه بهبود وضعيت مالي شهرداري است. علي ايحال گزارش عملكرد مالي شهرداري در همين نشريه پيش روي همشهريان قرار خواهدگرفت تا از كم و كيف اقدامات آگاه شويد.

يكي از مطالبات معطل مانده و زير ساخت هاي معوق شهري و مولفه هاي رشد وتوسعه كه برجاي مانده و همواره جزو خواسته هاي با اولويت همشهريان قرار دارد اجراي بند سرخانديز است كه در دستور كار واقع گشته و في الحال قريب 10 هكتار اراضي واقع در محوطه بند تملك گشته و به حول قوه الهي به زودي شاهد آبگيري يكي از درياچه ها را خواهيم ديد.

تهيه طرح تفصيلي كه متاسفانه مغفول مانده بود و بسياري از ناهنجاريهاي حوزه شهرسازي معلول اين امر بود امروزه در دست اقدام است.

پرديس طبيعت شانديز و اجراي اصولي و هدفمند آن جهت شهرداري حائز اهميت است اينكه آن ظرفيت سرشار و برخوردار به مرز بهره برداري كامل رسيده و جهت سرمايه گذاري توجيه اقتصادي داشته باشد نكته اي است كه بايستي به صورت جدي به آن توجه داشت و در جهت كامل و محقق شدن آن همت عاليه معمول داشت.

امروزه دوستان در شوراي اسلامي بر اين باورند كه توسعه پرديس با قوت كامل و اولويت ويژه بايستي پيگيري شود. مصوبه شورا در اين زمينه توسعه جغرافيايي و تامين دسترسي پرديس از مركز شهر را تاكيد و تجويز مي نمايد.

خدمات دهي به همشهريان به ويژه در محلات قديم و جديد شهر منصفانه و با قدرت انجام خواهد شد كه شرح اقدامات صورت گرفته در گزارش خدمات شهري خواهد آمد. همشهريان عزيز مي توانند هرگونه پيشنهاد و انتقاد را از طريق سامانه 137 يا مراجعه به شهرياران مناطق پيگيري نمايند.

آنچه براي ما در شهرداري ملاک و شاخص حرکت و اقدامات اجرايي است قانون و احترام به قانون است، قطعاً اجراي قانون ضامن رشد متوازن، توسعه، عدالت اجتماعي، رشد  اقتصادي و بالندگي هر جامعه اي خواهد بود، لذا از همه شهروندان عزيز تقاضاي همراهي در مسير اجراي برنامه هاي قانون محور شهرداري مي شود.

انشاءا...


چاپ   ایمیل

Related Articles