رنگ آمیزی جداول و خط کشی

#انعکاس
اجرای عملیات رنگ امیزی جداول و خط کشی خیابان ورودی مسکن مهر و شقایق

#عمران_آباداني_شهر
#تحول_عظيم
#تلاش
# شهرداری
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles