سامانه جامـع ارتباط مردمي شهـرداري ها (137)

سامانه 137 درخواست هاي شهروندان را بدون مراجعه حضوري به شهرداري فقط با يک تماس پيگيري مي کند، از مزاياي تماس با 137،‌ کاهش ترددهاي درون شهري و آلودگي هوا،‌ صرفه جويي در وقت و هزينه،‌ ارتباطي آسان،

يکسان و شبانه روزي با شهرداري است و در تمام موارد کاري و کار کردي در حوزه فرهنگي و اجتماعي،  خدمات شهري،  حمل ونقل و ترافيک، فني وعمراني، شهر سازي و معماري شهروندان مي توانند درخواست هاي خود را با اين سامانه مطرح نمايند. 137 با هدف ايجاد زمينه براي مشارکت شهروندان در مديريت شهري و هدايت رفع مشکلات و معضلات شهري و مديريت غير مستقيم مردم بر شهر و دريافت ديدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مديريت شهري با رويکرد خدمات رساني مطلوب تر به شهروندان و ايجاد ارتباط بيشتر شهروندان با مديران ارشد شهرداري راه اندازي شده است .

137  جايگزين مراجعات حضوري شهروندان به مبادي اجرايي گرديده است و اينک شهروندان بدون مواجه با هرگونه انتظار و خواسته اي از سوي مبداء اجرايي و بدون منت به خواسته‌هاي شهري خود خواهند رسيد.


چاپ   ایمیل

Related Articles