سامانه ردياب خـودرو در شهرداري شانديز به بهره برداري رسيد

Automatic Vehicle Location System که به اختصار AVLS ناميده ميشود، سامانه‌اي است که موقعيت وسايل نقليه‌اي را که داراي ردياب براي ارتباط با مرکز هستند، تعيين مي‌کند. معمولاً موقعيت با استفاده از سامانه

موقعيت‌ياب جهاني (جي‌پي‌اس) يا گلوناس تعيين مي‌شود و سپس از طريق پيامک، سرويس بسته امواج راديويي (جي‌پي‌آراس)، و يا ارتباط راديويي با ايستگاه‌هاي زميني ارسال مي‌شود. استفاده از سامانه جهاني ارتباطات همراه (جي‌اس‌ام) و ارزيابي داده بهينه (EVDO) رايج‌ترين روش‌هايي هستند که به علت نرخ پايين ارسال داده، هزينه پايين و فراگير بودن نسبي اين سرويس‌ها معمولاً در سامانه‌هاي خودروياب به‌کار مي‌روند.

 

    موارد استفاده و بهره گيري در شهرداري

 

استفاده از سيستم نظارتي - امنيتي براي ماشين هاي حمل زباله

استفاده از سيستم کنترل سوخت هوشمند رادار جهت نظارت بر مصرف سوخت کليه ي وسايل موتوري

استفاده از سيستم نظارتي - امنيتي رادار براي نظارت لحظه اي بر برنامه ي کاري پاکبانان

استفاده از سيستم نظارتي   امنيتي + سيستم کنترل مصرف سوخت+ سيستم کنترل مخازن آب وسايل نقليه ي آبياري معابر

استفاده از سيستم نظارتي   امنيتي + کنترل مصرف سوخت + سيستم برنامه ي کاري براي ماشين هاي رفته گر معابر

استفاده از سيستم نظارتي - امنيتي کنترل بر رفتار رانندگي کليه ي سرويس هاي موجود در شهرداري

استفاده از سيستم نظارتي   امنيتي براي کنترل کنندگان شيفت هاي کاري اشخاص

استفاده از سيستم يادآوري سرويس هاي دوره اي براي کليه ي وسايل نقليه ي تحت امر

استفاده از سيستم برنامه ريزي حمل و نقل رادار براي برنامه ريزي کارهاي حمل و نقلي شهرداري

استفاده از سيستم برنامه ريزي کار و ماموريت براي نيروهاي شهرداري

امکان محدوده بندي هاي دقيق مکان هاي مورد نظر شهري براي نظارت دقيق بر ناوگان حمل و نقل و موتوري

استفاده از سيستم نظارت بر مسيرهاي انتخاب شده در کليه ي معابر شهري


چاپ   ایمیل

Related Articles