شهرداري شانديز با مشارکت در ايجاد فضاهاي ورزشي توانسته است قسمتي از نيازهاي شهروندان را رفع نمايد

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان طرقبه شانديز بيان نمود: ورزش شانديز با دارا بودن ظرفيت و پتانسيل بسيار خوب توانسته است در بعضي از رشته ها سرآمد استان و سرآمد کشور باشد قطعاً يک کار همگاني با حضور تمامي عوامل مرتبط مي تواند موجبات رشد و شکوفايي بيشتر ورزش

شانديز را فراهم کند. ورزشکاران شانديز در رشته هايي همچون ورزش هاي باستاني، فوتبال، کشتي، رزمي و چند رشته ديگر توانستند عناوين خوب استاني و ملي را کسب نموده و افتخار پوشيدن پيراهن تيم ملي را پيدا کنند.

سعيدي اظهار کرد: فضاهاي دولتي در شهر شانديز بسيار محدود بوده و اميد است در آينده بتوانيم فضاهاي تخصصي تر را در شهر شانديز ايجاد نماييم . حضور بخش خصوصي نيز مي تواند به اين موضوع کمک شاياني داشته باشد. سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهر شانديز اين قابليت را ايجاد مي‌کند که ورزشکاران از امکانات ورزشي قابل قبول در شهر برخوردار باشند . مشارکت دستگاه هايي همچون شهرداري ها مي توانند موجبات رشد و توسعه ورزش همگاني را فراهم آورد .

 وي بيان داشت: شهرداري شانديز با حضور و مشارکت در ايجاد فضاهاي ورزشي توانسته است قسمتي از نياز شهروندان شانديزي را فراهم نمايد.  تسهيلگري و وضع قوانين و ايجاد شرايط بهتر براي مالکين و بخش خصوصي مي تواند رغبت بيشتري در بين ايشان جهت ايجاد فضاهاي ورزشي ايجاد نمايد .

وي اظهار کرد : اداره ورزش و جوانان شهرستان طرقبه شانديز آمادگي همکاري حداکثري با کليه علاقمندان جهت توسعه فضاهاي ورزشي را دارد. وجود اولين مهد بازي و ورزش کودکان در شهر شانديز توانسته در آمادگي نونهالان جهت حضور در رشته هاي ورزشي موثر باشد.

وي با اشاره به اينکه تعداد بيش از 5 باشگاه بدنسازي، دو باشگاه بيليارد و وجود گودهاي باستاني سالن هاي ورزشي ورزش و جوانان و اداره آموزش و پرورش و وجود زمين چمن و پيست دو و ميداني حداقل امکاناتي است که در اختيار شهروندان قرار گرفته است اما با ساخت سالن ورزشي 9 دي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و استخر شناي آموزش و پرورش قطعاً اماکن بيشتري در اختيار نوجوانان جوانان و شهروندان شانديز قرار خواهد گرفت. دکتر سعيدي در پايان گفت: جا دارد در اينجا از زحمات کليه مربيان و مسئولين هيئت هاي ورزشي در شانديز سپاسگزاري داشته باشم قطعاً اين گونه اطلاع رساني ها از جانب نشريات محلي مي تواند در جهت آگاهي بخشي به مردم براي حضور در اماکن و ميادين ورزشي موثر باشد.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles