ضدعفونی کردن اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرداری شاندیز

مهدی حاجیان، مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاندیز اظهار داشت: با توجه به شیوع موج دوم ویروس منحوس کرونا و به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، اتوبوس های این سازمان در هر بار مراجعه به پایانه وکیل آباد به طور کامل به منظور افزایش و تضمین سلامت مسافران ضد عفونی و گند زدایی می شوند .
در پایان حاجیان گفت: از همشهریان عزیز تقاضا داریم حتما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.


چاپ   ایمیل

Related Articles