غلاف گذاری خیابان حصار سرخ

غلاف گذاری جهت نصب پایه بتنی  بلوار حصار سرخ  و خیابانهای اطراف توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles