قدردانی جناب دکتر صحی زاده رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز

نامه قدردانی جناب دکتر صحی زاده رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز از مهندس نکاحی شهردار شاندیز و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بویژه آقای مجید بقایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر، با توجه به خدمات شایسته در موضوع مقابله با بیماری کرونا و حفظ سلامت شهروندان در بخش شاندیز


چاپ   ایمیل

Related Articles