قرعه کشی لاستیک با نرخ دولتی

مراسم قرعه کشی تخصیص لاستیک بانرخ دولتي در محل سازمان حمل و نقل شهرداري شانديز برگزار گرديد.
 حاجیان مدير عامل سازمان حمل و نقل شهرداري شانديز افزود :پس از پیگیریهای مکرر از نمایندگی های لاستیک  بارز و کویر تایر مقرر شد هر هفته به صورت قرعه کشی تعدادی لاستیک دولتی به رانندگان تحت نظارت این سازمان  اختصاص یابد .
این قرعه کشی با حضور نمایندگان وانت بارها و عضو ناظر شورای اسلامي شهر در کمیسیون حمل و نقل صورت پذیرفت .


چاپ   ایمیل

Related Articles