لایروبی جوی های سطح شهر در دستور کار واحد خدمات شهری

لایروبی جوی های سطح شهر در دستور کار واحد خدمات شهری قرار گرفت.

محسن چرانی سرپرست خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شاندیز گفت: با توجه به نزدیکی به فصل پاییز و آغاز بارش ها واحد خدمات شهری شهرداری به منظور جلوگیری از ورود آب به خیابان ها و معابر شهری لایروبی جوی های سطح شهر را در دستور کار خود قرار داده است . گفتنی است: پاکسازی نخاله های ساختمانی از شهر ها جزو خدمات مهم شهرداری است که روزانه توسط این واحد انجام میشود .


چاپ   ایمیل

Related Articles