مثلث توسعه اقتصادی طرحی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع كارگزاران حكومتی، سرمایه گذاران و كارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند.

این طرح مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه تعامل اركان حاكمیتی با فعالان بخش خصوصی است كه توسط استاندار خراسان رضوی طراحی و به عنوان اصلی ترین برنامه عملیاتی وی در این استان در حال پیگیری است. علیرضا رزم حسینی  پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری كرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج كرمان اجرا كرد كه مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا با تقسیم استان به 12 منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری كرده است.

خراسان رضوی با وسعت 118 هزار و 851 كیلومترمربع معادل 11 میلیون و 740 هزار و 659 هكتار سهمی هفت درصدی از مساحت كل ایران دارد. این استان شامل 29 شهرستان، 70 بخش و دو هزار و 540 روستا است. خراسان رضوی با 8.1 درصد جمعیت كشور شش میلیون و 434 هزار و 501 نفر را در خود جای داده است. یك میلیون و 733 هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در روستاهای این استان سكونت دارند.

شش هزار و 508 واحد صنعتی با اشتغالزایی 204 هزار نفر در خراسان رضوی فعال هستند. 95 درصد سرمایه گذاری بخش تولید صنعتی در این استان متعلق به بخش خصوصی است. بیشترین حجم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است.

همچنین دو میلیون و 138 هزار هكتار عرصه مستعد كشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد. سالانه یك میلیون و 200 هزار هكتار زمین در این استان زیر كشت 83 نوع محصول می رود كه 900 هزار هكتار از این سطح مربوط به زراعت و 300 هزار هكتار آن باغ است. حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است. زعفران و پسته و گیاهان دارویی از محصولات استراتژیك این استان است كه فرآوری در این حوزه با ضعف هایی همراه است.

از آنجا که الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در استان كرمان تدوین شده بود، متناسب با شرایط استان خراسان رضوی این الگو از نو بازنگری و تدوین شده است.

براساس الگوی جدید مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی، خراسان رضوی به 12 منطقه تقسیم و 55 معین اقتصادی برای آنها تعیین شد كه تاكنون بسیاری از معین های اقتصادی در مناطق خود وارد مرحله عملیاتی شدند.

برای معین های اقتصادی در مناطق مسئولیت ها و وظایفی تعریف شده است كه از جمله آنها مطالعه و شناسایی ظرفیت های هر منطقه، آموزش نیروهای انسانی كه قصد فعالیت اقتصادی در هر منطقه دارند، اعتمادسازی بین مردم، شناسایی ذی نفعان كلیدی در هر منطقه است.

در الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در خراسان رضوی به منظور افزایش تعامل بین دست اندركاران و استفاده بهتر از اختیارات محدود خود در استان، شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا ستاد تدبیر استان با ریاست استاندار خراسان رضوی ایجاد و همه اركان اصلی حاكمیتی در آن قرار داده شده اند.

در این شورا رئیس كل دادگستری، دادستان، مدیر كل اطلاعات، مدیر كل بازرسی، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، رئیس اتاق بازرگانی و باقی دست اندركاران حضور دارند و مجموعه فعالیت های معین های اقتصادی را حمایت می كنند.

در این راستا نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با محوریت بخش خصوصی نیز تشكیل شده است كه این نهاد توسعه و توانمندسازی منطقه ای، ایجاد اشتغال و ایده و آموزش را در بخشهای مختلف برعهده دارد و همه دستگاه های دولتی موظف به همكاری با این نهاد هستند.   


چاپ   ایمیل

Related Articles