مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان فرش شاندیز

مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان فرش شاندیز

مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان فرش شاندیز با حضور حاج آقای خاتونی امام جمعه موقت شاندیز وکلیه مسئولین شهر و بخش شاندیز 


چاپ   ایمیل

Related Articles