مروری بر عملکرد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر شاندیز

گزارش عملکرد جناب مهندس حاجیان مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری در خصوص عملکرد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر شاندیز

 


چاپ   ایمیل

Related Articles