مشاور انتخاب رشته رایگان

دانشجویان آینده بخوانند
*مشاوره انتخاب رشته رایگان*
زیر نظر دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان

پایگاه علمی پژوهشی شهید علی محمدی طرقبه شاندیز با همکاری مسجد جامع شاندیز امروز پنجشنبه ۳ مهر ساعت15الی 18 برگزار می کند.
(مشاوره رایگان)
با  حضور:
رشته ریاضی: دکتر کامل
 رشته تجربی: دکترخواجوی
رشته انسانی: دکترتقی پور


چاپ   ایمیل

Related Articles