مصوبات شورای اسلامی شهر؛ در معرض اطلاع و آگاهی عموم

به استناد ماده 84 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در راستای شفاف سازی و آگاهی رسانی عمومی مصوبات شورای اسلامی شهر شاندیز از طریق نشریه آوا به اطلاع عموم خواهد رسید.

ذبیح الله عباس زاده رئیس شورای اسلامی در این زمینه عنوان داشت: نگاه جمعی شورای اسلامی شهر و تلاش همکاران در شورای اسلامی به رفع مشکلات عمومی متمرکز گشته است که این امر حوزه اجتماعی، فرهنگی، عمران و آبادانی شهر را در بر خواهد داشت. از آنجا که بسیاری این فعالیت ها نیازمند هم افزایی و همکاری شهروندان معزز می باشد سعی خواهیم نمود به صورت مرتب این موارد را به آگاهی شهروندان محترم برسانیم.

*  تصویب تأمین نیازمندی های عمومی جهت رشد و توسعه گردشگری

عباس زاده افزود: تأمین نیازمندی های خدمات عمومی برای گردشگران در جلسه مورخ 22/8 98 مطرح و یه شرح ذیل مصوب گردید: 

به استناد بند 5، 8، 9، 14 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و ماده 4 آیین نامه های شهرداری ها به شهرداری شاندیز اجازه داده شد در راستای تأمین نیازهای خدمات عمومی برای گردشگران و جامعه میهمان مراکز تفریحی، اقامتی، پذیرایی و سایر سرانه های لازم را به صورت اشتراکی تعریف و تأمین نماید.

وی با توجه به ماهیت گردشگری شاندیز این اقدام را در جهت جلب و جذب گردشگر و توسعه اقتصادی شهر و ماندگاری گردشگران ارزیابی نمود.

مجید بقایی عضو شورای اسلامی شهر در این زمینه خاطر نشان داشت: شورای اسلامی شهر در حوزه های فرهنگی، ورزشی و امور خیریه برنامه هایی مصوب دانسته که من باب مثال در جلسه مورخ8/7/98 مقرر داشت تا سقف مبلغ 50 میلیون ریال جهت برگزاری مسابقات جام غدیر از سوی شهرداری پرداخت گردد. پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به کمیته امداد جهت تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت از دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر است که از سوی اعضا مورد تصدیق و تاکید قرار گرفته است. تأمین هزینه اردوهای جهادی بسیج در مناطق محروم نیز در همین راستاست که مورد تصویب شورای اسلامی شهر واقع گشته است.


چاپ   ایمیل

Related Articles