ملاقات عمومي شهردار شانديز با شهروندان

در راستاي برنامه ريزي مديريت شهري با هدف تکريم ارباب رجوع و رفع مشکلات شهروندان ، ملاقات عمومي به صورت هفته اي در روز هاي دوشنبه برگزار مي گردد.

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles