مهر ماندگار يا بي مهري در رفـع مشكلات مسکن مهر شاندیز

  مسکن مهر موضوعي است که در سال هاي اخير در راستاي بهبود وضعيت مسکن از سوي دولت در دستور کار قرار گرفته است، اين طرح با هدف تأمين مسکن براي اقشار کم درآمد جامعه، قيمت زمين را از قيمت مسکن حذف نموده و واحدهاي مسکوني را به صورت اجاره 99 ساله در اختيار آن ها قرار داده است.

مسکن همواره يکي از نيازهاي اوليه و اساسي در هر جامعه اي محسوب مي شود و جنب و جوش براي به دست آوردن آن موضوعي است که هيچگاه از تب و تاب نمي افتد. تاکنون برنامه هاي متفاوتي با عنوان راهکار رفع معظلات در دستور کار قرار گرفته است، اما تنها مسکنّي براي اين زخم متورم بوده و متاسفانه مشکلات مسکن مهر شانديز همچنان به قدرت خود باقي مانده است، با توجه به عزم و اراده حوزه مديريت شهري روند پيگيري رفع مشکلات مسکن مهر شانديز با بي مهري برخي از ادارات متولي مواجه است.

همراهي اداره کل راه و شهرسازي با شوراي اسلامي و شهرداري شانديز بسياري از مشکلات حوزه مديريت شهري در خدمت رساني به مردم را حل خواهد کرد، اما به دليل بروکراسي اداري روند رفع مشكلات باقي مانده همچنان پا برجا است که با درايت لازم مي‌توان آن را حل کرد. افراد بسياري براي رفع مشکلات مسکن مهر به شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز و ساير ادارات مراجعه مي‌کنند که نيازمند است با همفکري و همکاري ادارات خدماتي، نهادهاي حاكميتي و اداره راه و شهرسازي اين مشکلات را حل کرد.

يکي از دغدغه‌هاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز ارائه خدمات مطلوب در مناطق کمتر توسعه‌ يافته شهر خصوصاً محله نو بنياد مسکن مهر است. خوشبختانه با توجه به موقعيت بسيار خوب و هم‌جواري مجموعه مسکن مهر با مرکز شهر و هم گرايي شهروندان  با مجموعه شوراي اسلامي شهر و شهرداري ، حوزه مديريت شهري توانسته ‌است با بهره گيري از ظرفيت هاي در اختيار، خدمات ارزنده اي را به ساکنين اين محله عرضه نمايد. از جمله اقدامات شهرداري شانديز در محله مسکن مهر فعال نمودن دفتر نمايندگي شهرداري ، مکاتبه با ادارات و نهادهاي مربوطه  و پيگيري مستمر در خصوص رفع مشكلات، بويژه تامين سرانه ها ، مشارکت فعال در برنامه هاي فرهنگي اجتماعي ، نصب تابلوهاي توقف ممنوع در خيابان شقايق جنب پروژه پديده جهت تسهيل در تردد ساکنين ، نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در شوارع و خيابان هاي داخلي ، خط کشي مسيرهاي منتهي به مسکن مهر و خيابان هاي داخلي آن ، شناسايي نقاط حادثه خيز و نصب ميل باتومي و چشم گربه اي ، تهيه طرح جهت ساماندهي بار ترافيکي خيابان شقايق و مهر و بزرگمهر ، لکه گيري آسفالت ، ارائه خدمات تنظيف و جمع آوري زباله به صورت منظم و مستمر ، شستشو و تعمير و رنگ آميزي و آهک پاشي سطل هاي زباله به صورت مستمر و برحسب نياز،  پيگيري جمع آوري نخاله هاي ساختماني مربوط به پروژه ، رنگ آميزي جداول ،نصب المان ، نصب ست بازي کودک ، نصب صندلي پاركي ، نصب تابلوهاي نامگذاري معابر ، جلوگيري از آبگرفتگي منازل مسکوني در بارندگي هاي سال جاري با توجه به مشکلات موجود در شيب بندي (معابر، خيابان ها، جوي ها ، جداول ) ، اصلاح فضاي سبز و اختصاص 50 درصد از ظرفيت کاشت گل، بوته و درخت شهر شانديز ،  سمپاشي (گل ها ، بوته ها و درختان ) ،  وجين علفهاي هرز فضاهاي سبز ، آبياري منظم فضاي سبز ، احداث مخزن 300 متر مكعبي ذخيره سازي آب فضاي سبز ، سرويس دهي منظم سازمان حمل و نقل شهرداري به شهروندان با سرفاصله سي و چهل دقيقه ، حضور مستمر مديريت شهر در محل و برگزاري ديدارهاي چهره به چهره مردمي در مسجد ولي عصر (عج) و... اشاره کرد.

از آنجايي که با محدوديت هاي مالي در شهرداري مواجه هستيم لذا با تلاش و همياري ساکنين در آينده اي نزديک شاهد ارتقاء كيفيت و تداوم ارائه خدمات خواهيم بود و در صورت همكاري ادارات متولي ، خدماتي و نهادهاي حاكميتي در آينده نزديک فعاليت‌هاي چشمگيري بيش‌ازپيش در اين محله انجام خواهيم داد.


چاپ   ایمیل

Related Articles