مهندس نکاحی میزبان ریاست اتاق اصناف شهرستان طرقبه شاندیز

صبح امروز محمد نمکیان رئیس اتاق اصناف شهرستان طرقبه شانديز به همراه هیات مدیره در جلسه ای صمیمی با مهندس نکاحی شهردار شاندیز دیدار و هفته شهرداری ها و دهیاری ها را تبریک گفتند.

 
در این جلسه پیرامون مباحث مشترک بحث و تبادل نظر شد و طرفین بر تعامل و همکاری بیشتر تاکید نمودند .


چاپ   ایمیل

Related Articles