موافقت پلیس راهور برای حذف سرعتگاه

مهندس شيخ زاده مدير واحد فني و عمران شهرداري شانديز گفت :

پس از موافقت پلیس راهور حذف سرعتکاه های بعد از تقاطع حصار سرخ در دستور کار قرار گرفت .


چاپ   ایمیل

Related Articles