نشست صميمي بخشدار و شهردار شانديز با سرهنگ حسين پورفرماندهي انتظامي شهرستان طرقبه شانديز

نشست صميمي بخشدار و شهردار شانديز با سرهنگ حسين پور فرماندهي انتظامي شهرستان طرقبه شانديز

اين جلسه با موضوع نياز بخش شانديز از دوراهي طرقبه شانديز تا انتهاي زشك به راهور مستقل و حل و فصل موضوعات پليس راه و راهور شهرستان انجام شد.در اين جلسه شهردار شانديز گفت: ضمن اعلام اين كه در سال98 امار تلفات جاني در شهر شانديز به صفر رسيده اعلام نمود از وضعيت موجود راضي نيستيم و دنبال اين موضوع هستيم كه حتي تصادفات را نيز به صفر برسانيم.شهردار شانديز در ادامه تقاضاي احداث پارك ترافيك و همچنين تاسيس پليس+10 و اموزشگاه رانندگي در شهر شانديز را داراي اهميت فراوان دانست و تقاضاي پيگيري اين موضوع را از جانب فرماندهي انتظامي خواستار شد. در پايان سرهنگ حسين پور فرماندهي انتظامي شهرستان با ابراز خرسندي از تعاملات سازنده في ما بين شهرداري و پليس قول مساعد براي پيگيري مسائل مطرح شده را داد و گفت: در سال99 امار جرائم انجام شده در طرقبه شانديز نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد كاهش داشته است.


چاپ   ایمیل

Related Articles