.همزمان بامیلادباسعادت امام هادی(ع) ودرایام دهه ولایت وداستانه عیدسعیدغدیر

همزمان بامیلادباسعادت امام هادی(ع) ودرایام دهه ولایت وداستانه عیدسعیدغدیر درراستای  گام دوم مواسات وهمدلی مومنانه  باحضورامام جمعه محترم شاندیز،بخشدارشاندیز، رئیس شورای شهرشاندیز، رییس کمیته امدادطرقبه شاندیزوخیرین درمرکزنیکوکاری 14 معصوم (ع) شاندیز،تعداد350 سبدکالاآماده

(برنج،روغن،گوشت قربانی،مرغ،ماکارانی و...) توزیع بین نیازمندان وآسیب دیدگان ازویروس کرونا شدوهمچنین این مرکزنیکوکاری 1000پرس غذانیزدردهه ولایت توزیع نموده است.که ارزش این اقلام بالغ بر135 میلیون تومان می باشد.


چاپ   ایمیل

Related Articles