.گامي در جهت ساختن شهري برتر براي زندگي

اپليکيشن شانديز من يک اپليکيشن کاربردي بوده که در جهت تسهيل سازي دريافت خدمات شهروندي و نيز به منظور ارائه خدمات گوناگون به شهروندان شانديز طراحي و توليد شده است.

اين اپليکيشن با بهره گيري از به روزترين تکنولوژي ها بيشتر نيازهاي روزانه افراد در حوزه خدمات الکترونيک را مرتفع و آسان ساخته و همچنين به دليل ارائه خدمات به صورت برخط باعث کاهش سفرهاي درون شهري و در پي آن کاهش ترافيک شده و نيز باعث صرفه جويي در وقت و هزينه شهروندان مي شود.

براي دانلود و نصب اپليکيشن شانديز من ميتوانيد به my.shandiz.ir مراجعه نماييد.


چاپ   ایمیل

Related Articles