گفتگوي شهردار شانديز با راديو خراسان در برنامه پرسجو

شهردار شانديز با اشاره به وضعيت بحران كرونا در كشور وجايگاه گردشگري شانديز اظهار داشت: افتخار داريم كه در ايام سال بخصوص ايام كرونايي ميزبان زاِئرين محترم امام رضا (ع) هستيم و اميدواريم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ملاحظات صورت گرفته از اين اوضاع سخت عبور كنيم. مهندس نكاحي در پاسخ به انتقادات شهروندان در خصوص نصب سرعت كاه در مسير تردد خودروها گفت: با همكاري شهرداري شانديز و پليس راهور در خصوص اصلاحات هندسي و شناسايي نقاط حادثه خيز اقدامات شايسته انجام شد كه خوشبختانه در سال 98 تلفات منجر به فوت در محور شانديز به صفر رسيد.

وي به موضوع بازگشايي معابر و مباحث فرهنگي اشاره كرد و گفت: تابلوهايي در سطح شهر با پيام هاي فرهنگي طراحي و نصب كرده ايم كه به نوعي فرهنگ ترافيك را در شهرمان ارتقاء خواهد بخشيد . مهندس نكاحي از احداث و بهره برداري از پنج پارك محلي در سال 99 خبر داد و گفت: بر آن شديم در راستاي سياست توسعه اي پارك ها وفضاي سبز شهري شانديز، تعدادي پارك در محلات با هدف ايجاد فضاي نفريحي و رفاهي براي شهروندان احداث كنيم و در همين راستا پروژه احداث پل طبيعت را نيز در دستور كار داديم كه جزو پروژه هاي شاخص در حوزه گردشگري مي باشد و پروژه هاي ديگري نيز در دست طراحي و اجرا داريم كه اميدواريم بتوانيم شانديز را به جايگاه واقعي خود برسانيم. در پايان شهردار شانديز گفت: بدون همكاري و مشاركت مردم هيچ اتفاقي رقم نخواهد خورد و قطعا اگر فرهنگ ترافيك نهادينه گردد احتياج به نصب سرعت كاه نيس .


چاپ   ایمیل

Related Articles