گل آرايي و زيباسازي ميدان ولي عصر (عج)

 در راستاي اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان ولي عصر (عج) نمود.

محسن چراني مدير حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري شانديز گفت: باتوجه به گرم شدن هوا و پژمردگي گل ها مي بايست در ايام مختلف گل آرايي سطح شهر اصلاح گردد.

وي همچنين خبر از علف زني گياهان خشک سطح شهر در جهت پيشگيري از بروز حوادث آتش سوزي داد.

چراني در پايان از شهروندان خواست نسبت به حفاظت از فضاي سبز محيط اطراف خود با شهرداري همکاري نمايند.


چاپ   ایمیل

Related Articles