‼️کاهش قابل توجه تعرفه های ناظرین ساختمان و هزینه تمام شده صدور پروانه ساختمان

چشم انداز شهر؛

 شاندیز شهر برتر ایران از نظر کیفیت زندگی

‼️کاهش قابل توجه تعرفه های ناظرین ساختمان و هزینه تمام شده صدور پروانه ساختمان

مهندس  نکاحی؛ شهردار شاندیز:

در راستای اقدامات و خدمات شهرداری و در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه با هماهنگی کانون کاردان های بخش شاندیز ، تعرفه های تهیه نقشه های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمان کاهش چشمگیری خواهد داشت . 

این طرح با هدف تسریع در پاسخگویی، یکپارچگی امور و مهمتر از همه جلب رضایتمندی عمومی مردم اجرا شده است.

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles