14 تیر روز شهرداری و آغاز هفته شهرداری و دهیاری ها

14 تیر روز  شهرداری و آغاز هفته شهرداری و دهیاری ها و دیدار فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شاندیز ، فرماندهی پلیس راهور و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان با مهندس نکاحي شهردار شانديز و عرض تبریک به ایشان
 


چاپ   ایمیل

Related Articles