جستجو با کلمه کلیدی ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ در مطالب

وندالیسـم (تخریب امـوال عمومی)

وندالیسـم (تخریب امـوال عمومی)

ادامه مطلب ...
سامانه ردیاب خـودرو در شهرداری شاندیز به بهره برداری رسید

سامانه ردیاب خـودرو در شهرداری شاندیز به بهره برداری رسید

ادامه مطلب ...
آمـوزش شهرونـدی ( آنچـه شهـروندان بایـد بداننـد )

آمـوزش شهرونـدی ( آنچـه شهـروندان بایـد بداننـد )

ادامه مطلب ...
سه قـوه موظفند اقدامات را زمانبنـدی و پیشرفت ها را گـزارش نمایند

سه قـوه موظفند اقدامات را زمانبنـدی و پیشرفت ها را گـزارش نمایند

ادامه مطلب ...
سامانه جامـع ارتباط مردمی شهـرداری ها (137)

سامانه جامـع ارتباط مردمی شهـرداری ها (137)

ادامه مطلب ...
جلسه مشترک مدیریت شهرداری با مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازی

جلسه مشترک مدیریت شهرداری با مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازی

ادامه مطلب ...
رشد و بالندگی شهر شاندیز در گرو توسعه شهری فضای سبز

رشد و بالندگی شهر شاندیز در گرو توسعه شهری فضای سبز

ادامه مطلب ...
من شهروند شهـر خاطره هایـم....

من شهروند شهـر خاطره هایـم....

ادامه مطلب ...
فراخوان بزرگداشت مفاخر شاندیز

فراخوان بزرگداشت مفاخر شاندیز

ادامه مطلب ...
جدول پخش برنامه همسفر از شبکه مستند سیما

جدول پخش برنامه همسفر از شبکه مستند سیما

ادامه مطلب ...
احیا درخت چنار کهن منطقه مطهری شاندیز

احیا درخت چنار کهن منطقه مطهری شاندیز

ادامه مطلب ...
دیدار شهردار شاندیز با فرمانده سپاه شهرستان

دیدار شهردار شاندیز با فرمانده سپاه شهرستان

ادامه مطلب ...
گزارش عملکرد شهرداری شاندیز

گزارش عملکرد شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
بازدید شهردار و معتمدین شهر از ظرفیتهای شاندیز

بازدید شهردار و معتمدین شهر از ظرفیتهای شاندیز

ادامه مطلب ...
مراسم بزرگداشت روز دهیاری و شهرداری

مراسم بزرگداشت روز دهیاری و شهرداری

ادامه مطلب ...

کلمات کلیدی

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد