دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

 

آمار پروانه های صادره طی سالهای 1390 تا 1393

آمار مجوزات صادره طی سالهای 1390 تا 1393

سال

پروانه صادر شده

پروانه های تمدید شده

پایان کار های صادر شده

1388

210

33

74

1389

142

14

73

1390

238

9

138

1391

459

23

122

1392

247

9

70

1393

241

15

87

 

 

میزان درآمد شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی

میزان درآمد شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی طی سالهای 1390 تا 1392

سال

میزان درآمد (ریال)

1390

176754621227

1391

111019992556

1392

151792707844

 

 

 

میزان تملک زمین طی سالهای 1390 تا 1393

سال تملک

1390

1391

1392

1393

متراژ زمین تملک شده (متر مربع)

57959

12180

40067

30944

 

واحد شهرسازی:

برآیند عملکرد و کارکردهای شهرسازی در نهایت منتج به بهسازی، بازسازی و ساماندهی بافت های شهری موجود، نظم بخشیدن و هدایت ساخت و ساز های آتی در بافت موجود و توسعه شهر خواهد شد. در تعریف عامیانه و متعارف از شهرسازی آن را به عنوان فرآیندی جهت طراحی خیابان ها، استقرار ساختمان ها، بوستان ها و فضاهای عمومی می دانند. شهرساز با شناخت و تخصص خود می کوشد در راه ساماندهی نظام کالبدی شهر از تمامی تخصص های مرتبط و تکنولوژی های روز استفاده کند لذا برای دستیابی به این هدف نیازمند ارتباط هماهنگ با تمامی تخصص های مرتبط با فعالیت خویش است.

شرح وظایف واحد شهرسازی:

 • اجرای قوانین و ضابطه طرح ابلاغی
 • صدور مجوز برابر قوانین و ضابطه طرح ابلاغی
 • صدور پروانه ساختمانی
 • نظارت بر امر ساخت و ساز برابر پروانه صادره
 • صدور پایانکار ساختمانی
 • طراحی فضا های شهری جدید الاحداث برابر ضابطه طرح بالادست
 • اعلام کاربری و تراکم پیشنهادی به کمیسیون ها مربوطه و پیگیری تصویب آن
 • پاسخ به استعلامات ادارات مختلف در خصوص طرح
 • برنامه ریزی توسعه آتی شهر
 • نظارت بر تهیه طرح های موضعی توسط مشاور زی صلاح

واحد های تابعه شهرسازی:

 1. واحد کارشناسی
 2. واحد طرح و تعریض
 3. واحد محاسبه عوارض و کنترل نقشه
 4. واحد صدور پروانه
 5. واحد ارسال و بررسی احکام ماده 100
 6. واحد ارسال و بررسی پرونده های ماده 5
 7. واحد اجرائیات
 8. املاک
 9. بافت های تاریخی و طرح های گردشگری
 10. سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

 

 1. واحد کارشناسی

اهمیت و حساسیت کاری واحد کارشناسی در این است که این واحد مانند چشم مدیریت واحد شهرسازی عمل کرده و تمامی مسائل و اتفاقات در سطح شهر را به مدیریت منعکس می کند. در حال حاضر تعداد پرسنل این واحد 5 نفر می باشد که وظیفه بازدید و کارشناسی از املاک و سطح شهر را بر عهده دارند و به کلیه درخواست های شهروندان جهت کارشناسی املاک پاسخ گفته و گزارشات لازم را به سایر واحدها ارسال می کنند. روزانه به طور متوسط در حدود 15 تا 20 بازدید به این واحد ارجاع  می شود و پس از بازدید و کارشناسی ملک، گزارش کارشناسی برای آن ملک تهیه می گردد و به سایر واحد ها ارجاع می شود.

 1. واحد طرح و تعریض

از وظایف اصلی این واحد نظارت بر اجرای مصوبات طرح جامع فعلی و طرح هادی قبلی می باشد. لذا موظف به کنترل کاربری های طرح ابلاغی؛ اعلام و کنترل عرض معابر در زمان لزوم اجرای بَرِ اصلاحی به مالکین و همچنین اعلام و نظارت بر اجرای سایر طرح های پیشنهادی و مصوبات شورا و ... می باشد. تعداد پرسنل این واحد در حال حاظر 3 نفر می باشد که در ارتباط مستقیم و تنگاتگ با واحد بازدید به فعالیت مشغول می باشد.

از دیگر وظایف واحد طرح و تعریض می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پاسخ به نامه های ادارات آب، برق، گاز، کمیسیون حفاری، مسکن و شهرسازی و ادارات دیگر که به واحد شهرسازی ارجاع می گردد.
 • پاسخ گویی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع و اشخاصی که قصد خرید و تعیین وضعیت کاربری، تراکم و سطح اشغال املاک و یا میزان تعریض ملکی را دارند.
 • کنترل کروکی تفکیک قطعات مورد تفکیک توسط شهرداری، اعلام تراکم پایه و تجدید نظر و حداقل تفکیک املاک جهت ارجاع پرونده به ماده صد و شورا و... و یا به منظور صدور پروانه ساختمانی و دیوارکشی و کنترل خیابان ها و عرض معابر جهت گرفتن مجوز دیوارکشی و ... .
 • جوابگویی به نامه های متفرقه و ارباب رجوع

 

 1. واحد محاسبه عوارض و کنترل نقشه

در این واحد که متشکل از یک کارشناس می باشد امر کنترل و مطابقت نقشه ها با ضوابط طرح مصوب و مقررات ملی ساختمان انجام می پذیرد. در این قسمت پس از مراجعه ارباب رجوع در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی فرم دستور نقشه برای مالک صادر و راهنمایی های لازم جهت تهیه نقشه به وی اعلام می گردد. پس از تهیه نقشه و کنترل سازه و معماری آن توسط کانون کاردان های فنی ساختمان و تایید این دفتر در این واحد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مطابقت با ضوابط طرح جهت طی مراحل قانونی به واحد صدور پروانه ارجاع می شود.

 1. واحد صدور پروانه

واحد صدور پروانه در حال حاضر متشکل از 3 نفر می باشد که وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

 • پاسخ به ارباب رجوع و تحویل مدارک جهت اقدام لازم
 • بررسی و کنترل مدارک لازم در پرونده جهت دریافت پروانه ساختمانی
 • بررسی، کنترل و آماده نمودن پرونده های تحویلی جهت صدور پیش نویس پروانه
 • صدور پیش نویس پروانه و گواهی های لازم بر روی پرونده در دست اقدام
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع در خصوص مشکلات و مراحل صدور پروانه ساختمانی

از دیگر وظایف این واحد به صورت اجمالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-صدور پروانه. 2-تمدید پروانه. 3-اصلاح نقشه پروانه.4 -گواهی عدم خلاف.5 -پایانکار.6 -اصلاح پایانکار. 7-تأیید پروانه. 8-تأیید پایانکار. 9-صدور حکم تخریب.

 

 1. واحد ارسال و بررسی پرونده های کمیسیون ماده 5

از مهم ترین وضایف این واحد رسیدگی به درخواست ارباب رجوع جهت تغییر کاربری، تشکیل پرونده و ارسال مدارک به کمیسیون ماده 5 جهت بررسی موضوع می باشد. که در زیر به خلاصه ای از این وظایف می توان اشاره نمود:

 • بررسی درخواست مطرح شده در قالب کمیسون پیشنهادات داخلی و مصوبه این کمیسیون
 • پیگیری و تکمیل پرونده و مدارک مورد نیاز پرونده های کمیسیون ماده 5
 • تکمیل و ارسال مدارک پرونده های کمیسیون ماده 5 به اداره مسکن و شهرسازی جهت طرح در کمیسیون ماده 5 پس از اعلام نظر شورای اسلامی شهر
 • تکمیل و ارسال مدارک پرونده های مربوط به املاک که خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر قرار دارند جهت طرح در کارگروه های مربوطه در استان
 • اعلام رأی و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کارگروه های تخصصی به قسمت های مختلف واحد شهرسازی پس از بررسی و اعلام نظر کمیسیون و کارگروه های مربوطه
 • مکاتبه و اخذ نظر ادارات و سازمان های جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، ادارات خدماتی (مخابرات، برق و گاز و ...) و مهندسین مشاور و ... در مورد درخواست کاربری
 • پاسخ گویی نهایی در خصوص امور حفاری معابر و ... نیز به عهده این قسمت می باشد.
 1. وضعیت طرح های هادی، جامع و تفصیلی شهر شاندیز

طرح هادی شهر شاندیز در سال 1375 به تصویب رسیده و به این شهرداری ابلاغ گردیده است در این طرح علاوه بر سطوح مورد نیاز کاربری های شهری با توجه به پتانسیل ها و نقش غالب شهر به کاربری هایی مانند کاربری توریستی و تفریحی و همچنین باغات توجه خاصی گردیده است. اما با توجه به توسعه شهر و عملکرد فراشهری آن با توجه به نزدیکی به شهر مشهد و وجود پتانسیل گردشگری نیاز به تهیه طرح جامع در این شهر بسیار محسوس گردید.

بر اساس آنچه بیان گردید در سال 1384 روند انجام مطالعات طرح راهبردی توسعه و عمران شهر شاندیز توسط مشاور فرنهاد آغاز گردید. در این طرح روند مطالعات شناخت در سطوح مختلف و با توجه به نقش شهر در سطح محلی، منطقه ای و ملی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ارائه ضوابط ساخت و ساز در سطح شهر و محدوده خدماتی آن پرداخته است. از سوی دیگر و با توجه به وجود پتانسیل های طبیعی و گردشگری منطقه به ارائه ضابطه در حریم شهر و در سطح وسیعی که شامل پهنه های طبیعی می باشد، پرداخته شده است.

به این نکته نیز باید توجه داشت که طرح راهبردی توسعه و عمران شهر شاندیز اولین طرحی است که شامل ضوابط در داخل حریم شهر می باشد که وجود این ضوابط با توجه به موقعیت و عملکرد شهر الزامی بوده و در جهت حفظ محیط طبیعی می تواند زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در منطقه باشد.

پس از تهیه طرح جامع مطالعات طرح تفصیلی در سال 1387 آغاز و در سال 1390 تصویب و توسط اداره کل راه و شهرسازی و استانداری خراسان رضوی به شهرداری شاندیز جهت اجراء ابلاغ گردید که در این طرح نقشه کاربری های شهر، نقشه تفصیلی معابر و ضوابط مربوط به ساخت و ساز به صورت تفصیلی ارائه می گردد.

 

 1. گزیده ای از طرح ها و پروژه های مطالعاتی، شهری و گردشگری این واحد

رویکرد شهرداری شاندیز طی سالهای اخیر بر اساس طرح های بالادستی در منطقه در جهت توسعه و رشد صنعت توریست و فعالیت گردشگری بوده است در همین راستا این شهرداری تلاش نموده است تا با ایجاد تسهیلات و مشارکت در این گونه فعالیت ها از این آنها حمایت کرده تا علاوه بر رونق این گونه فعالیت ها در منطقه به ایجاد درآمد های پایدار برای شهر و شهرداری کمک نماید. در زیر به اختصار به معرفی مجموعه طرح های گردشگری در دست مطالعه و طراحی شهرداری که تحت نظارت این واحد می باشد و نیز سایر طرح های سرمایه گذاری در منطقه پرداخته شده است:

2-1- طرح های شهری و مطالعاتی

 • عنوان پروژه : طراحی شهری محور اصلی و مبلمان شهری شهر شاندیز

مشاور طرح : فضازیست شرق

 

 • عنوان پروژه : طرحی فاز اول آماده سازی اراضی 100 هکتاری شمال بافت قدیم شاندیز

مشاور طرح : فرنهاد

 

 • عنوان پروژه : بازنگری طرح مجموعه تفریحی، گردشگری و پذیرایی پارک طبیعی

مشاور طرح : بافت شهر

 

 • عنوان پروژه : طراحی ساختمان شهرداری

مشاور طرح : پاژپندار

 

 • عنوان پروژه : ساماندهی گره های ترافیکی

مشاور طرح : مشاور مخبر و همکاران

 

 • عنوان پروژه : طراحیپارک محله

مشاور طرح : چهار باغ

 

2-2- طرح های گردشگری و مطالعاتی

 • عنوان پروژه : منطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز

مشاور طرح : مهندسين مشاور آی ام سی سی اتريش

 

 • عنوان پروژه : رصد خانه ملی رضوی

مشاور طرح : مهندسی تفکرات معین بی بدیل

 

 • عنوان پروژه : مجموعه تفريحي- گردشگري پديده

مشاور طرح : مهندسین مشاور اتکینز

 

 • عنوان پروژه : دهکده اقامتي تفريحي وگردشگري زائر(بوستان سرخانديز)

مشاور طرح : مهندسين مشاور آی ام سی سی اتريش

 

 • عنوان پروژه : دهکده اقامتي تفريحي وگردشگري سلامت

مشاور طرح : -

 

 • عنوان پروژه : مجموعه تفريحي- گردشگري تله کابين زشک

مشاور طرح : مهندس حسین مقدم نیا

 

 • ارائه پروپوزال با موضوع اولويت بندي پروژهاي عمراني و نحوه جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي ) جهت جذب اعتبار در خصوص تهيه طرح پژوهش .
 • ارائه پروپوزال با موضوع ( ارائه راهکار جهت افزايش درآمد هاي پايدار شهرداري با توجه به پتانسيلهاي منطقه ) جهت جذب اعتبار در خصوص تهيه طرح پژوهشي
 • نقشه برداري از معابر اصلي شهر جهت استفاده در طرح هاي توسعه شهري
 • طراحي پارک آزادي واقع در غرب شهر شانديز توسط مشاور فضا زيست
 • طراحي پارک فرهنگ واقع در شهرک فرش توسط مشاور
 • طراحي مزار پیر یکه واقع در حاشیه بلوار امام رضا توسط مشاور
 • بروزرساني نقشه 1:2000 شهر شانديز توسط مشاور سطوح پيمايش
 • پیگیری و تهیه نقشه 1:1000 توسط سازمان نقشه برداری
 • ساماندهی و طراحی ورودی پارک طبیعی از سمت خیابان مطهری
 • تهیه طرح پارک ارچنگ
 • تهیه طرح پارک شهدا

 


 

جهت مشاهده عملکرد کامل واحد شهرسازی به همراه جداول و نمودار های آماری فایل زیر را دانلود نمایید

Attachments:
Download this file (amalkard vahed shahrsazi 93.docx)عملکرد واحد شهرسازی[Word]17622 kB