درخواست مجوز ورودی

مشخصات فردی
نام
کد ملی
کد پرسنلی
نام خانوادگــی
تلفن همراه
کد نوسازی
آدرس
فایل مدرک(قولنامه یا سند منزل مسکونی یا حکم کارگزینی یا فیش حقوقی محل کار)
فایل عکس پرسنلی
اطلاعات ماشین
پلاک (شهر
3رقم
حرف
2رقم)
رنگ
نوع
فایل کارت ماشین
فایل بیمه ماشین
علت تردد
توضیحات

بخش های اصلی وبسایت شهرداری شاندیز

لورم ایپسوم متن ساختگیبا تولید سادگی نامفهوم از صنعتچاپ و با استفاده از طر

آخرین اخبار

توضیحات خبر ها

ورم ایپسوم متن ساختگی

  • ورم ایپسوم متن ساختگی با
  • متون بلکه روزنامه
  • متون بلکه روزنامه
  • با تولید سادگی نامفهوم
  • استفاده از طراحان گرافیک است
  • ورم ایپسوم متن ساختگی با