آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500به روش نقشه برداري هوايي با استفاده از پهباد به مساحت حدود 1500 هكتار از محدوده شهر شانديز ازطریق مناقصه عمومی

تـولـيـد مـحـتـواي تصويري با عنوان جشنواره ملي ترويج فرهنگ نماز

بـــرگــزاري جــشــنـــواره مــلـي فرهــنـــگ نـــــماز توليد محتواي تصويري با موضوعات زير:

مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل

مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري  شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل . 

برگزاري مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز

برگزاري مسابقات تيراندازي باکمان شهرداري شانديز

اولين دوره مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز ياد بود گرامي داشت يادخاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس برگزارشد.

دراين دوره از مسابقات که با حضور25تيرانداز برگزار گرديد پس از اجراي مراحل مقدماتي در پايان رقابت ها اقايان مجتبي ميرشاهي، ابراهيم برات نژاد،حسن اکبري و اميرحسين هاجرپور به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم را کسب نمودند اين مسابقات باحضور سرکار خانم رجايي نائب قهرمان مسابقات کشوري از مربيان و داوران برجسته اين رشته و با نظارت اقايان حسين مصدق و جواد غلاميان از ورزشکاران مطرح استان برگزار گرديد گفتني است باتاکيد شهردار محترم مقررگرديد از نفرات برتر به نحو شايسته تقدير گردد.