اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری

اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری

ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار  میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری با حضور مهندس نکاحی شهردار شاندیز

برگزاري جلسه شوراي اداري شهرداري با حضور مهندس نکاحي شهردار شانديز

جلسه شوراي اداري شهرداري با هدف بررسي مشکلات و موضوعات و ايجاد تعامل بين حوزه هاي شهرداري و حوزه مالي برگزار گرديد.
در اين جلسه مديران واحدها با اظهار نظر در خصوص حوزه هاي زير مجموعه خود به ارائه راهکار و پيشنهادات مناسب پرداختند.

جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر

جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر