برگزاري مراسم هفته بسيج دانش آموزي

برگزاري مراسم هفته بسيج دانش آموزي

نواختن زنگ بسيج ،ايثار ،پويايي و استكبارستيزي با حضور امام جمعه ، فرماندار، بخشدار و مسيولين شهر و دانش آموزان بسيجي در مدرسه شهيد محمد پور.

اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

 

برگزاري جلسه تفسير قرآن كريم شهرستان طرقبه شانديز

برگزاري جلسه تفسير قرإن كريم شهرستان طرقبه شانديز