اجراي عمليات آسفالت و زيرسازي لکه گیری بلوار شریعتی و کوچه آبشار۳


اجراي عمليات آسفالت و زيرسازي لکه گیری بلوار شریعتی و کوچه آبشار۳


اجراي عمليات آسفالت و زيرسازي در محله شهيد سعيدي و انتهاي بلوار شريعتي در دستور کار مديريت شهري و حوزه فني و عمران شهرداري قرار گرفت.
شيخ زاده اظهار داشت : شهرداري در جهت بهبود وضعيت معابر مرمت آسفالت برخي معابر محلات را در دستور کار خود قرار داد .


چاپ   ایمیل

Related Articles