برگزاري مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز

برگزاري مسابقات تيراندازي باکمان شهرداري شانديز

اولين دوره مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز ياد بود گرامي داشت يادخاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس برگزارشد.

دراين دوره از مسابقات که با حضور25تيرانداز برگزار گرديد پس از اجراي مراحل مقدماتي در پايان رقابت ها اقايان مجتبي ميرشاهي، ابراهيم برات نژاد،حسن اکبري و اميرحسين هاجرپور به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم را کسب نمودند اين مسابقات باحضور سرکار خانم رجايي نائب قهرمان مسابقات کشوري از مربيان و داوران برجسته اين رشته و با نظارت اقايان حسين مصدق و جواد غلاميان از ورزشکاران مطرح استان برگزار گرديد گفتني است باتاکيد شهردار محترم مقررگرديد از نفرات برتر به نحو شايسته تقدير گردد.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles