جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز

جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز 

جلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حضور امام جمعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامي شهر شانديز و نمايندگان منتخب مردم محله مهر در مصلي نماز جمعه برگذار گرديد.

اين جلسه در راستاي سلسله جلسات قبلي برگزار وماهيت آن تسريع در روند حل مشكلات ساكنين محله مهر بود.


چاپ   ایمیل

Related Articles