جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر

جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر 

باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر در محل بخشداري شانديز برگزار گرديد.

در اين جلسه چگونگي و نحوه ي برگزاري مراسم به صورت متفاوت از سال هاي قبل و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


چاپ   ایمیل

Related Articles