جلسه کمیته نامگذاری معابر محله حصارسرخ به دعوت شهرداری و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر،بنیاد شهید و ..

جلسه کمیته نامگذاری معابر محله حصارسرخ به دعوت شهرداری و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر،بنیاد شهید و .. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاندیز _جلسه کمیته نامگذاری معابر محله حصارسرخ به دعوت شهرداری و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر،بنیاد شهید و .. برگزار گردید.

در این جلسه نامگذاری معابر محله حصارسرخ توسط واحد خدمات شهر ارائه و مورد تصویب اعضا قرار گرفت ضمناً مقرر گردید عملیات اجرایی آن در اسرع وقت آغاز شود.

مهندس چرانی دبیر کارگروه نامگذاری معابر تاکید کرد :
_کلیه اقدامات و پیشنهادها برای نام گذاری بر اساس نظر اهالی و معتمدین محله حصار سرخ انجام شده است.

#روابط_عمومی
#شهرداری_شاندیز


چاپ   ایمیل

Related Articles