دیدار جداگانه شهردار شاندیز با فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان

دیدار جداگانه شهردار شاندیز با فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان و بخش شاندیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی

در این جلسات مهندس نکاحی از زحمات جناب سرهنگ حسین پور فرماندهی انتظامی شهرستان و سروان احمدی فرمانده انتظامی بخش شاندیز تقدیر نمود. و نیروی انتظامی را موجب حفظ امنیت و ایجاد آسایش در جامعه دانست.


چاپ   ایمیل

Related Articles