دیدار مهندس نکاحی و اعضای شورای اسلامی شهر شاندیز با فرمانده سپاه شهرستان سرهنگ پسندیده

بلاگ بازدید: 211

دیدار مهندس نکاحی و اعضای شورای اسلامی شهر شاندیز با فرمانده سپاه شهرستان سرهنگ پسندیده

مهندس نکاحی شهرار شاندیز به همره اعضای شورای اسلامی شهر اندیز با فرمانده سپاه شهرستا طرقبه شاندیز سرهنگ پسندیدهدیدار و گفتگو کردند.

چاپ

Related Articles