شورای اسلامی شهر میزبان مدیریت شهری شاندیز

شورای اسلامی شهر میزبان مدیریت شهری شاندیز

جلسه شورای اسلامی شهر شاندیز با حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری برگزار گردید .
این جلسه با موضوع دفاع از لوایح ارسالی شهرداری و پیشنهادات ارائه شده در حوزه خدمت رسانی بهتر به شهروندان برگزار شد .


چاپ   ایمیل

Related Articles