گل آرايی تابستانه و تعویض گلها در سطح شهر شانديز

گل آرايي و تعویض گل ها در سطح شهر با توجه به گرم شدن هوا و پژمردگی گلها در دستور کار فضای سبز شهرداری قرار دارد.
گفتنی است این اقدام شهرداري در جهت فراهم نمودن فضاي زیبا ، شاد و مفرح براي شهروندان می باشد.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles