مصاحبه با علی وفایی ؛ دستیار ویژه شهرداری شاندیز در محله شهید غفاری

مصاحبه با علی وفایی ؛ دستیار ویژه شهرداری شاندیز در محله شهید غفاری

Date

25 مهر 1399

Tags

اجرائیات