آگهی تجدید مزایده املاک شهرداری شاندیز

آگهی تجدید مزایده املاک شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 10895 مورخ 07/06/1401 شورای محترم اسلامی شهر شاندیز نسبت به فروش املاک مازاد خود، واقع در شهر شاندیز به شرح جدول پیوست  اقدام نماید.

شرایط تجدید مزایده:

1- متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده (مطابق جدول پیوست) را به شماره حساب 0204880582008 بانک ملی به نام سپرده شهرداری شاندیز از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) واریز نماید و یا نسبت به اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد اقدام و در سامانه ستاد بارگزاری نماید.

2- در صورت امتناع برنده تجدید مزایده از عقد قرارداد، مبلغ سپرده تجدید مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 18/10/1401 لغایت 28/10/1401 تا ساعت 17 می باشد.

4- مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد تا ساعت 17 مورخ 10/11/1401 می باشد.

5- زمان بازگشائی اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد مورخ 11/11/1401 ساعت 14:30 ظهر در محل شهرداری صورت می گیرد.

6- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تجدید مزایده در اسناد تجدید مزایده درج شده است.

8- کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https://setadiran.ir   انجام
می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05131422 تماس حاصل فرمائید.

لطفا فایل پیوست را دانلود نمایید  

دانلود فایل پیوست

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب