سیاست های تشویقی و ضوابط بافت فرسوده ابلاغ شد.

سیاست های تشویقی و ضوابط بافت فرسوده ابلاغ شد.

در راستای سیاست های دولت و شهرداری ها در جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات سطح شهر و ایجاد شرایط جذاب به منظور تشویق مالکان سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، شهر شاندیز منطبق بر سیاستهاو ضوابط تشویقی کالبدی مصوبه شماره 300 / 111898 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد  .

ضوابط بافت فرسوده کلیک کنید

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد