توسعه شبکه جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب

توسعه شبکه جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب

توسعه شبکه جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب

مچسن چرانی سرپرست خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شاندیز گفت: برای انجام این پروژه مطالعات شبکه مستقل آبیاری فضای سبز توسط شهرداری آغاز و اجرا شد. وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و توسعه هرچه سریع تر این پروژه در دستور کار قرار گرفت. طرح شبکه جداسازی آب شرب از خام گام بزرگی در جهت توسعه شبکه آبیاری و بهره برداری موثر از ذخایر آب موجود در شهر است. در ادامه افزود: با اجرای این پروژه بخش زیادی از آبیاری تانکری حذف خواهد شد.

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد