پروژه های عمرانی شهرداری شاندیز

پروژه های عمرانی شهرداری شاندیز

پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در ایام الله دهه فجر توسط شهرداری شاندیز