جستجو با کلمه کلیدی آرامستان در مطالب

دیدار شهردار و عضای شورای اسلامی شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه شاندیز

دیدار شهردار و عضای شورای اسلامی شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه شاندیز

ادامه مطلب ...
بهای دفن اموات در آرامستان ها و گلزار شهدای شهر شاندیز

بهای دفن اموات در آرامستان ها و گلزار شهدای شهر شاندیز

ادامه مطلب ...
آرامستان های سطح شهر شاندیز سم پاشی شد

آرامستان های سطح شهر شاندیز سم پاشی شد

ادامه مطلب ...
اقدامات شهرداری در آرامستان شهر شاندیز

اقدامات شهرداری در آرامستان شهر شاندیز

ادامه مطلب ...
آماده شدن  فضای نرم افزاری سامانه و اپلیکیشن شاندیز من

آماده شدن فضای نرم افزاری سامانه و اپلیکیشن شاندیز من

ادامه مطلب ...
احداث آرامستان مشترک در شهرستان طرقبه شاندیز

احداث آرامستان مشترک در شهرستان طرقبه شاندیز

ادامه مطلب ...

    پست کوچولو

    ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
    ندازه فونت و ظاهر متن باشد