جستجو با کلمه کلیدی بافت فرسوده در مطالب

موشن گرافی بافت فرسوده قسمت اول

موشن گرافی بافت فرسوده قسمت اول

ادامه مطلب ...
ضوابط بافت فرسوده و ناکارآمد در شهرداری شاندیز ابلاغ شد.

ضوابط بافت فرسوده و ناکارآمد در شهرداری شاندیز ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
مشخصات رابطین شهرداری شاندیز در محلات شهر جهت هماهنگی و پاسخگویی ضوابط بافت فرسوده منتشر شد.

مشخصات رابطین شهرداری شاندیز در محلات شهر جهت هماهنگی و پاسخگویی ضوابط بافت فرسوده منتشر شد.

ادامه مطلب ...
سیاست های تشویقی و ضوابط بافت فرسوده ابلاغ شد.

سیاست های تشویقی و ضوابط بافت فرسوده ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
ارسال لوایح دوگانه پیشنهادی اعمال تخفیفات عوارضات شهرداری شاندیز

ارسال لوایح دوگانه پیشنهادی اعمال تخفیفات عوارضات شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...

    پست کوچولو

    ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
    ندازه فونت و ظاهر متن باشد