جستجو با کلمه کلیدی بافت ناکارآمد در مطالب

ضوابط بافت فرسوده و ناکارآمد در شهرداری شاندیز ابلاغ شد.

ضوابط بافت فرسوده و ناکارآمد در شهرداری شاندیز ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
مشخصات رابطین شهرداری شاندیز در محلات شهر جهت هماهنگی و پاسخگویی ضوابط بافت فرسوده منتشر شد.

مشخصات رابطین شهرداری شاندیز در محلات شهر جهت هماهنگی و پاسخگویی ضوابط بافت فرسوده منتشر شد.

ادامه مطلب ...

    پست کوچولو

    ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
    ندازه فونت و ظاهر متن باشد